Σελίδες

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ποια η σημασία της λέξης ''bootleg''.

Ποια η σημασία της λέξης ''bootleg''.

Μια καταγραφή bootleg είναι μια ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μιας παράστασης που δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα από τον καλλιτέχνη ή υπό άλλη νόμιμη εξουσία. [1] Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων και τη διανομή αυτών των υποθεμάτων που είναι γνωστό ως λαθρεμπόριο. Πάρα πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις είναι απλά αντιγράφονται και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των οπαδών του καλλιτέχνη χωρίς οικονομική ανταλλαγή, αλλά μερικοί λαθρέμποροι είναι σε θέση να πωλήσουν αυτά τα σπάνια για κέρδος, κάποιες φορές με την προσθήκη επαγγελματικής ποιότητας μηχανική ήχου και τη συσκευασία στην πρώτη ύλη.

Κάνει λαθρεμπόριο μπορεί να αποτελείται από ηχογραφήσεις από ζωντανές εμφανίσεις ή το υλικό που δημιουργείται σε ιδιωτικές ή επαγγελματικές ηχογραφήσεις. Αλλαγή τεχνολογίες είχαν μεγάλη επίδραση στην καταγραφή, τη διανομή, και ποικίλες κερδοφορία του υπόγειου βιομηχανίας. Τα πνευματικά δικαιώματα για το τραγούδι και το δικαίωμα να επιτρέπουν ηχογραφήσεις συχνά να διαμένουν με τον καλλιτέχνη, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Η καταγραφή, εμπορία και πώληση των bootlegs συνεχίζει να αναπτύσσεται, ωστόσο, ακόμη και ως καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες προσπαθούν να δώσουν "άδεια" εναλλακτικές λύσεις για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.


What ''bootleg'' means ?

A bootleg recording is an audio or video recording of a performance that was not officially released by the artist or under other legal authority.[1] The process of making and distributing such recordings is known as bootlegging. A great many such recordings are simply copied and traded among fans of the artist without financial exchange, but some bootleggers are able to sell these rarities for profit, sometimes by adding professional-quality sound engineering and packaging to the raw material.

Bootlegs can consist of recordings of live performances or material created in private or professional recording sessions. Changing technologies have had a great impact on the recording, distribution, and varying profitability of the underground industry. The copyrights for the song and the right to authorize recordings often reside with the artist, according to several international copyright treaties. The recording, trading and sale of bootlegs continues to thrive, however, even as artists and record companies attempt to provide "authorized" alternatives to satisfy the demand.

Δεν υπάρχουν σχόλια: